Online coaching

Online coaching is de kracht die we in deze periode kunnen benutten nu het corona virus heerst, zo kan continuïteit worden gewaarborgd. Op termijn kan dit omgezet worden naar het oude vertrouwde coaching on the job en kom ik weer graag bij je in de praktijk.

Leren in het comfort van je eigen omgeving? Wil je meteen starten met gesprekstechnieken en tools? In je eigen tempo? Wil je je juist jezelf supergoed voorbereiden op je consult?


DE COACHING IS ALS VOLGT:

casussen bespreken, welke stappen van verandering werken wel, type pati├źnten uitleg. Welke tool kun je inzetten op het juiste moment, samen consulten oefenen – met gesprekstechnieken en tools.

motiverende gespreksvoering – sneak preview methode

Is gericht op het versterken van de autonome motivatie en dus niet – zoals zo vaak wordt gedacht de intrinsieke motivatie.

oplossingsgericht coachen – sneakpreview methode:

Sfeer van lichtheid en optimisme, effectieve samenwerking tussen jou en pati├źnt/cli├źnt, een sterke focus op doelen die belangrijk zijn voor de pati├źnt/cli├źnt, nieuwsgierigheid naar wat al werkt of wat zou kunnen werken, oog voor sterke kanten, competenties en getoonde inzet, positief leren van het verleden en anticiperen op de toekomst, een zekere creativiteit en bereidheid tot experiment, oog voor belangrijke anderen in het leven van de pati├źnt/cli├źnt.(Sergio van der Pluijm)

Zo ervaar jij als zorgverlener waar je kunt inspelen op de verandertaal. Je krijgt verrassende inzichten. 

Device: Zoom!